Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo!

Zakończyła się podstawowa rekrutacja na studia. Informację o przyjęciu, na wybrany kierunek studiów, kandydat może uzyskać logując się w portalu rekrutacyjnym - eORDO Omnis.

W przypadku nieprzyjęcia na studia, nieuruchomienia kierunku, przedłużenia rekrutacji na dany kierunek, kandydat otrzyma informację na adres mailowy, który wskazał przy rejestracji na studia.

Decyzje Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia będą również wysłane kandydatom listownie, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Wyniki rekrutacji są także dostępne w siedzibie Uczelni, w budynku A, na tablicach ogłoszeniowych przy pok. 34

 


Aktualności