Badania naukowe - aktualności

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia grantów badawczych za 2017 rok – termin złożenia Raportu merytorycznego i Końcowej kalkulacji kosztów upływa 15 stycznia 2018 r.

Raport merytoryczny i końcową kalkulację kosztów należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w pokoju C117 u Pani Emilii Strynkowskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt w godzinach 7.00-15.00, tel. 76 723 23 46, e-mail: strynkowskae@pwsz.legnica.edu.pl.

W przypadku braku publikacji należy wystąpić z pismem do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą o warunkowe rozliczenie finansowe grantu oraz podać wnioskowany termin dostarczenia brakującej publikacji  w 2018 r.

Uchwała Senatu wraz z załącznikami do pobrania dostępna jest na stronie internetowej naszej Uczelni w zakładce Nauka – Projekty Badawcze.