Opłaty LCCI

Egzaminy LCCI English for Business
Opłaty egzaminacyjne na rok akademicki 2016/2017


Koszty egzaminów są podane według nowego cennika LCCI International Qualifications obowiązującego od 1 stycznia 2015 roku.


1. LCCI English for Business Written Test (egzamin pisemny)


EFB Preliminary level  220zł
EFB level 1  230zł
EFB level 2  250zł
EFB level 3  310zł


2. LCCI English for Business Speaking Test (egzamin ustny)


EFB Speaking Test 140zł (cena dotyczy wszystkich poziomów)


3. LCCI English for Business Listening Test (rozumienie tekstu słyszanego)


EFB  Listening Test 140zł (cena dotyczy wszystkich poziomów)


Egzamin pisemny sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania jest obligatoryjny natomiast egzamin ustny i egzamin sprawdzający rozumienie ze słuchu są egzaminami dodatkowymi, opcjonalnymi.


Rejestracja na egzamin jest równoznaczna z dokonaniem wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
Wpłat należy dokonać na konto:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
z dopiskiem „Egzamin LCCI English for Business z języka angielskiego”


Certyfikaty należy odbierać w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, pokój A334.


 
Egzaminy LCCI English for Tourism
Opłaty egzaminacyjne na rok akademicki 2016/2017

 

Koszty egzaminów są podane według nowego cennika LCCI International Qualifications obowiązującego od 1 stycznia 2015 roku.


1. LCCI English for Tourism Written Test (egzamin pisemny)


EFT Written Test level 1  230zł
EFT Written Test level 2  250zł


2. LCCI English for Tourism Speaking Test (egzamin ustny)


EFT Speaking Test level 1   160zł
EFT Speaking Test level 2   220zł


English for Tourism dzieli się na dwa oddzielne egzaminy: egzamin pisemny i ustny. Są to niezależne kwalifikacje i można do nich przystępować osobno.


Egzamin English for Tourism jest egzaminem na żądanie (on demand),  może zostać zorganizowany po zgłoszeniu się wystarczającej ilości chętnych kandydatów (powyżej 10 osób). Wówczas ustala się termin egzaminu z  wyprzedzeniem ok.1,5-2 miesiące.

Zdany level 2 EFT zwalnia z egzaminu językowego przy ubieganiu się o licencję pilota wycieczek zagranicznych.


Rejestracja na egzamin jest równoznaczna z dokonaniem wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
Wpłat należy dokonać na konto:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
z dopiskiem „Egzamin LCCI English for Tourism z języka angielskiego”


Certyfikaty należy odbierać w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, pokój A334.