Ważne ogłoszenia


Informujemy, że legnicki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 11 maja 2018 r. organizuje „Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Sięgnij po sukces".

Ciekawymi elementami zaplanowanego wydarzenia będą: wykład motywacyjny psychologa/doradcy zawodowego oraz prezentacja klubu hobbystycznego zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością.

„Dzień osób z niepełnosprawnością" rozpocznie się 11 maja o godzinie 12.00 w siedzibie ZUS przy ul. Władysława Grabskiego 26, w sali konferencyjnej nr 100 (wejście od przystanku autobusowego).


Przypominamy studentom posiadającym orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, że do dnia 30 marca można składać wnioski o wsparcie w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd". Szczegóły można znaleźć tutaj:
Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie od 05 marca 2018 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.


Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy wtorek w terminie od 06 marca 2018 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 

Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 r. z:
- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A, tel. 76 723 22 24,Informujemy zainteresowanych studentów, że w sobotę 16 grudnia, w sali C110, od godz. 14.40 do 16.10 będzie dyżurować Pani mgr J. Szczepankowska, u której będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.


Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 r. z:
- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29,Wszystkich studentów z niepełnosprawnościami (i nie tylko) zapraszamy na otwarte spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum", które odbędzie się 10 października 2017 r. o godz. 15:00, w pokoju D15.Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie
od 09 października 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.


Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy wtorek w terminie
od 10 października 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.
Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

 

Konsultacji będą udzielać:

 

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie od 07 marca 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.


Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 06 marca 2017 r. w godzinach od 11.45 do 13.15.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 

Pani mgr Józefa Szczepankowska będzie pełniła dodatkowy dyżur w dniu 13 maja (sobota)
w godzinach od 14.00 do 15.30., w sali C 122.

 


Informujemy, że Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH przy współpracy ze Zrzeszeniami Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, już po raz 14 organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie w terminie 7-10 lipca 2017 r. Temat przewodni wydarzenia to „Samorozwój bez ograniczeń"


Celem Spotkania jest pokazanie możliwości, jakie stoją przed każdym z nas - niezależnie od stopnia niepełnosprawności i jak z tych możliwości w pełni korzystać. Będzie to także źródło inspiracji i chęci do działania poprzez rozmowy z osobami, którym w życiu "sporo wyszło".


Konferencja odbywa się na terenie AGH, zakwaterowanie: Akademik Alfa (ul. Reymonta 17)
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/events/1504554979574913/


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 i 76 7232229 lub kontaktowanie się z dr J. Wojtasiem - Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 601 183 555.


Informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski w dniu 31 maja 2017 r. organizuje V Integracyjny Turniej „UZ BOCCIA CUP 2017".


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 i 76 7232229 lub kontaktowanie się z dr J. Wojtasiem - Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 601 183 555.

 


Ponownie informujemy, że trwa nabór osób niepełnosprawnych do projektu „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE II", którego celem jest znalezienie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością przy wsparciu trenera pracy.

 

Więcej informacji i kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej: www.eudajmonia.pl

 


Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy

w porozumieniu z Radą Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. organizuje II Międzyuczelniane Seminarium Naukowo - Dydaktyczne pt. „Samodzielne funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych i ich asystentów w społeczeństwie".


Seminarium odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Milenium" w Kołobrzegu w okresie 14 -21 maja 2017 r.


Studenci naszej Uczelni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zgłaszanie się do dnia 10.04.2017 r. do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 i 76 7232229 lub kontaktowanie się z dr J. Wojtasiem - Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 601 183 555.

 


UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że w poniedziałek 20 marca br. konsultacje pedagogiczne
u Pani dr D. Zielińskiej -Pękał
nie odbędą się.
Przepraszamy

 


Spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30, w pokoju D15.

 


Spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" odbędzie się 14 marca 2017 r. o godz. 15:30, w pokoju D15.

 

 


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

 

Konsultacji będą udzielać:

 

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie od 07 marca 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00. Wyjątkowo w dniu 14 marca konsultacje odbędą się
w godzinach od 15.15 do 16.45.
Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 06 marca 2017 r. w godzinach od 11.45 do 13.15.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 


Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr letni w roku akademickim 2016/2017 r. z:

- lektoratów j. obcych,

- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,

- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29,

 


Informujemy, że w dniu 10.02.2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się II Międzyuczelniane Seminarium Naukowo - Dydaktyczne „Pokonywanie barier - ku integracji społecznej studentów będących osobami z niepełnosprawnościami".


Studenci niepełnosprawni zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o kontaktowanie się do dnia 30.01.2017 r. z Markiem Szalkiewiczem - sekretarzem Rady Studentów Niepełnosprawnych,
tel. 513 127 297 lub e-mail: marekszalkiewicz1990@gmail.com

 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Spotkanie Noworoczne Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" z udziałem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, które odbędzie się 17 stycznia 2017 r., o godz. 17:00 w pokoju D15. W programie spotkania:

• Sprawa organizacji ogólnopolskiej konferencji pt. „Różne oblicza i konteksty niepełnosprawności" (planowany termin: czerwiec 2017 r.),
• XIV Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie, (planowany termin: lipiec 2017 r.),
• Omówienie aktualnych form i projektów wsparcia studiujących osób niepełnosprawnych (w tym program „Absolwent", płatne praktyki zawodowe dla studentów II roku studiów licencjackich i inżynierskich),
• Sprawy bieżące.


Informujemy, że w Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr J. Wojtaś dyżuruje w poniedziałek ( w tygodniu parzystym) od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz we wtorek (w tygodniu nieparzystym) od godz. 9.00 do godz. 10.00, w budynku D pokój 15 lub w budynku.
tel. 601 183 555

 Zapraszamy na posiedzenie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum", która odbędzie się dnia 8 listopada 2016 r. o godz. 13: 30 w pokoju D15.Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie od 11 października 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.30.


Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 10 października 2016 r. w godzinach od 15.15 do 16.45.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2017 r. w godzinach od 14:00 do 15:30, w sali C110 odbędą się dodatkowe konsultacje psychologiczne z Panią mgr Józefą Szczepankowską.

 


Studenci, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniają określone wymagania mogą występować o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd"

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html.

Informacje w tej sprawie można uzyskać we właściwym dla miejsca stałego zamieszkania samorządzie powiatowym. Zachęcamy do kontaktów. Sprawa pilna! Warto złożyć wniosek.
Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych dnia 28.06.2016 r. o godzinie 11:00 w budynku D, zaprasza na spotkanie w sprawie wyjazdu do Krakowa.
Informujemy, że dodatkowy termin konsultacji psychologicznych z Panią mgr Józefą Szczepankowską został wyznaczony na dzień 04 czerwca 2016 r.w godzinach od 12:30 do 14:30, w sali C122.

Najbliższe Spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych "Laborum", odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz. 13:00, w sali D15.

 

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniają określone wymagania mogą występować o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd" (https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html). Informacje w tej sprawie można uzyskać we właściwym dla miejsca stałego zamieszkania samorządzie powiatowym. Zachęcamy do kontaktów. Sprawa pilna! Warto złożyć wniosek.

 


Informujemy studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych dysponuje tabletami, które można wypożyczyć do celów dydaktycznych.
Zainteresowani proszeni są o złożenie stosownego wniosku w pokoju 131, w budynku A.


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

 

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek w terminie od    14 marca 2016 r. do 9 maja 2016 r. w godzinach od 15.15 do 16.45.; od 16 maja 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

 

Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdą środę w terminie od 09 marca 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. w godzinach od 13.00 do 14.30.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Dla studentów niestacjonarnych istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 


Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych "Laborum" zaprasza na spotkanie gwiazdkowe, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 18:00 w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 10.


Zebranie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych

Dnia 9 listopada br. o godz. 12:00 w budynku D15 odbędzie się otwarte Zebranie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum". W programie m.in. plan pracy na rok akademicki 2015/2016 i kontakty studenckie z innymi uczelniami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów naszej Uczelni.Informujemy, że w każdy wtorek od godz. 10.00 do godz. 11.00, w budynku D pokój 15 lub w budynku
A pokój 131 dyżuruje Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr J. Wojtaś.
tel. 601 183 555

 


 

Informujemy, że ponownie istnieje możliwość zorganizowania zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie Bąbelek przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków (dostępnych również na stronie internetowej Uczelni) do dnia 30 października br. w pokoju 131 w budynku A. Do wniosku prosimy dołączyć harmonogram odpowiadających Państwa terminów. Zajęcia zostaną zorganizowane, jeżeli uda się uzgodnić wspólny termin dla co najmniej 3 studentów.

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29

Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, że do 30 października br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych w semestrze zimowym z:


- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia dwóch tabletów.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29

 


Koleżanki i koledzy.

Ci spośród studiujących, którzy mają taką potrzebę i uzasadnienia mogą występować o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd". Informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Waszego Powiatu. Zachęcamy do kontaktów. Sprawa pilna. Warto złożyć wniosek.

 


 

Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek w terminie od 13 października 2015 r. do 26 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem 20 października 2015 r.), w godzinach od 13.30 do 15.00.
Pedagog - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 12 października 2015 r. do 25 stycznia 2016 r. w godzinach od 17.00 do 18.30.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Dla studentów niestacjonarnych istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 


 

Pomoc dla studentów z niepełnosprawnościami z powiatu lubińskiego

 


 

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje
XII edycję ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" na najlepszą pracę magisterską.

więcej informacji na: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

 
XII Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych „Jak oni kochają".

Dnia 06.06.2015 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędą się dodatkowe konsultacje z psychologiem, panią mgr Józefą Szczepankowską w sali 203 w budynku C.W środę 18.03.2015 r. o godzinie 18.00, w ośrodku „Kibice Razem" w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 92/2, Pan Krzysztof Piotrowski planuje zorganizować spotkanie dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób zainteresowanych założeniem oficjalnego Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych. Celem powołania stowarzyszenia będzie organizowanie darmowych wejściówek na imprezy sportowe i kulturalne w mieście, ale i także w kraju. Organizatorzy pragną także zintegrować osoby niepełnosprawne użyczając im do wspólnych spotkań ośrodek „Kibice Razem", aby mogły realizować swoje pasje, ale i spełniać swoje marzenia. Więcej informacji dot. KKN będzie można usłyszeć na spotkaniu.

 

Pan Krzysztof Piotrowski prosi o potwierdzenie obecności na facebooku oraz pod nr telefonu 510292443.

 

Klub Kibiców Niepełnosprawnych legnickiej Miedzi - KKN

 

 

Poniżej dołącza link dotyczący podobnego stowarzyszenia z Wrocławia, którego członkowie zostali także zaproszeni na spotkanie.

 


https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN
Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych dysponuje możliwością wypożyczenia, do celów dydaktycznych,  laptopów i tabletów.  

Zainteresowani powinni do dnia 28 lutego złożyć stosowny wniosek w Biurze dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój 131 w budynku A.  
 Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że do 28 lutego można składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych w semestrze letnim z:

- lektoratów j. obcych, 
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym. 
Dodatkowo studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc asystenta dydaktycznego.   Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,  
tel.  76 723 22 24, 76 723 22 29,    

 


 

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco w Legnicy organizuje zajęcia nauki gry w piłkę siatkową na siedząco dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.


Więcej informacji na stronie www.spss.legnica.pl

 

 

 

 


Aktualności