Konwent PWSZ im. Witelona w Legnicy

  • prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski - Rektor - Przewodniczący Konwentu
  • dr Helena Babiuch - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz -Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • mgr Rober Burba - Kanclerz


PRZEDSTAWICIELE PRACODAWCÓW

  • Zbigniew Mróz - Prezes Zarządu LPWiK S.A.
  • Zbigniew Bytnar - Prezes Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. z o.o
  • Witold Idczak - Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy.
  • Piotr Milczanowski - Prezes Miedziowego Centrum Zdrowia S.A.
  • Janusz Prus - Prezes PPH VITBIS Sp z o.o.


PRZEDSTAWICIEL ORGANU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tadeusz Krzakowski - Prezydenta Miasta Legnica

 


Aktualności