Wyniki rekrutacji


Informujemy, że wyniki osób przyjętych  na studia zostały umieszczone w portalu rekrutacyjnym.