O Uniwersytecie Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma za zadanie kształcenie słuchaczy, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin oraz pozwala na spotkanie się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach.

Uniwersytet będzie realizować swoją działalność poprzez  m.in. wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej itp.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia.

SAMORZĄD SŁUCHACZY UTW W LEGNICY od roku akademickiego 2019/20120

1.   Zofia Hanuszewicz-Drozd - przewodniczący

2.   Barbara Sikora - zastępca przewodniczącego

3.   Jagoda Głogocka - członek

4.   Anna Krystyjanc - członek

5.   Józef Krystyjanc - członek

 

 

 

 

 

 

Aktualności