O Uniwersytecie Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, realizując ideę aktywizacji ludzi starszych w regionie, organizuje zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet został powołany 24 czerwca 2008 r. uchwałą Senatu Uczelni i ma za zadanie kształcenie słuchaczy, poszerzanie ich  wiedzy z różnych dziedzin oraz pozwala na spotkanie się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach.

Staramy się, aby intelektualny i administracyjny potencjał Uczelni mógł być wykorzystany dla dalszego kształcenia ludzi starszych, a naszą rolą społeczną stało sie umożliwianie wymiany kulturalnej między generacjami. Działalność Uniwersytetu przejawia się  m.in. w postaci organizowania wykładów, seminariów, dyskusji, konferencji naukowych, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, a także poprzez  prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OFEROWANYCH ZAJĘCIACH

 

SAMORZĄD SŁUCHACZY UTW W LEGNICY od roku akademickiego 2019/2020

1.   Zofia Hanuszewicz-Drozd - przewodniczący

2.   Barbara Sikora - zastępca przewodniczącego

3.   Jagoda Głogocka - członek

4.   Anna Krystyjanc - członek

5.   Józef Krystyjanc - członek

 

 

 

 

 

 

Aktualności