Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia  I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,

2) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu na Uczelni),

3) aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm,

4) na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne - zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).

zobacz gdzie możesz  wykonać bezpłatnie badania

 

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:

Punkt informacyjny ws rekrutacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

oraz w soboty (7, 14, 21 i 28 lipca i 4 sierpnia br.) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11
email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

 

Aktualności