Terminy rekrutacji


1. Rekrutację kandydatów na studia przeprowadza się w:
1) naborze I w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.
2) naborze II w terminie od 2 sierpnia 2019 r. do 26 września 2019 r., w ramach którego przeprowadzana jest również rekrutacja uzupełniająca, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Rekrutacja o której mowa w ust. 1 pkt 2 ogłaszana jest w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na dany kierunek studiów

Aktualności