OPŁATY – kandydat, student

 

Wysokości opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 dla:


1. studentów niestacjonarnych

Studia pierwszego stopnia
Kierunek/specjalność
opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych 
Administracja
1 800,00 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
1 800,00 zł
Dietetyka
2 900,00 zł
Inżynieria testowa 2 800,00 zł
Filologia
- filologia angielska
2 200,00 zł
Pedagogika 2 200,00 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2 200,00 zł
Zarządzanie 1 900,00 zł
Ekonomia 2 000,00 zł
Finanse, rachunkowość i podatki 2 200,00 zł
Informatyka 2 200,00 zł


Studia drugiego stopnia
Kierunek/specjalność
opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych 
Pedagogika
2 000,00 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 200,00 zł
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2 100,00 zł


Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach.

Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.

Wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru ustalonej dla określonego kierunku i specjalności:

 

Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru
I rata
II rata
III rata
1 800,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
1 900,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
2 000,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
2 100,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
2 200,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
2 800,00 zł
950,00 zł
950,00 zł
900,00 zł
2 900,00 zł
1 000,00 zł
950,00 zł
950,00 zł


Terminy dokonania płatności w  w ratach w semestrze zimowym:1) I rata:
a) studenci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji podstawowej - do 3 października 2017 r.
b) studenci przyjęci na I rok studiów w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej
- do 26 października 2017 r.
c) pozostali studenci - do 3 października 2017 r.
2) II rata - do 7 listopada 2017 r.
3) III rata - do 7 grudnia 2017 r.


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:
1) I rata - do 23 lutego 2018 r.
1) II rata - do 23 marca 2018 r.
2) III rata - do 23 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2017/2018:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2016/2017:

 

 

Wzory umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2016/2017:


1) na studia stacjonarne,
2) na studia niestacjonarne,
3) na studia stacjonarne dla kierunków z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
4) na studia niestacjonarne dla kierunków z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.