Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz

 

Sekretariat Prorektora: tel. 76 723 22 80

 

pokój 225, Budynek A

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy pracuje od 2000 r. Od 2008 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki a w 2011 roku został Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od 1973 jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna) we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent. W 1979 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 2002 roku został doktorem habilitowanym nauk rolniczych a w 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora. Pracując na Uniwersytecie Ekonomicznym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji miedzy innymi Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju oraz kierownika katedry, dyrektora instytutu i kierownika zakładu. 


Na dorobek naukowo-badawczy prof. dra hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza składa się 448 pozycji których jest autorem lub współautorem. W tym jest 84 oryginalnych prac twórczych; 8 przeglądowych prac naukowych; 13 prac dotyczących popularyzacji nauki i procesu dydaktycznego; 131 referatów i doniesień naukowych; 16 patentów; 6 wzorów użytkowych; 5 znaków towarowych; 3 wnioski racjonalizatorskie; 1 normy zakładowej; 7 skryptów; 174 nie opublikowanych ekspertyz i raportów z badań w tym 31 zastosowanych w praktyce gospodarczej. 


Jest promotorem: 3 rozpraw doktorskich, 30 prac magisterskich, 152 prac inżynierskim. Recenzentem: 2 rozpraw doktorskich, 154 prac magisterskich, 273 prac inżynierskich, 3 książek, 8 publikacji, 15 projektów badawczych. 


W swej działalności naukowo-badawczej był wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1979 r. i 1980 r., Ministra Edukacji Narodowej w 1988 r., Ministra Przemysłu w 1989 r. oraz 28 nagrodami rektora. Wielokrotnie był odznaczany, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz 4 Odznakami Honorowymi.