Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wynosi 85 zł.

 

Indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę, generuje się w portalu rekrutacyjnym, po wybraniu kierunku

Aktualności