ZAPOMOGA
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
zobacz wiecej >>>

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
zobacz wiecej >>>

Dnia 22 i 29 września 2018 r. Sekcja ds. Pomocy Materialnej będzie czynna od 8.00 do 15.00.
zobacz wiecej >>>


Aktualności