Aktualności

2019-02-20 Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy.

2019-02-20 Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2019-02-20 Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy.


2019-02-19 X Legnickie Prezentacje Edukacyjne.

X Legnickie Prezentacje Edukacyjne 2019-02-19 X Legnickie Prezentacje Edukacyjne.


Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym

Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym 2019-01-23 Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym.


2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.

2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. 2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy.


2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.

2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.  2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało Towarzsystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.


Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” 2018-12-14 Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego".


2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.

2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka. 2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.


2018-12-11 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2018-12-11 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.


2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.fot_Zbigniew Gol_PWSZ Legnica 2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.


2018-11-20 „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Warsztaty przeznaczone dla starostów grup i innych zainteresowanych studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy zorgani

2018-11-20 „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Warsztaty przeznaczone dla starostów grup i innych zainteresowanych studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Studiujących Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnością. 2018-11-20 "Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni" - warsztaty.



Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych