KATALOG Drukuj Email
Redaktor: biblioteka   
17.03.2008.

 INFORMACJE OGÓLNE (Budynek C – Wypożyczalnia, sala 011)

FOTOGALERIA

 

W pomieszczeniach znajduje się 6 stanowisk komputerowych. Wszystkie stanowiska komputerowe sprzężone są w wewnętrzną sieć. Na stanowiskach komputerowych udostępniana jest baza PROLIB - moduł "OPAC WWW", która jest źródłem informacji zawierającej opisy książek, czasopism i artykułów gromadzonych w Bibliotece PWSZ .

 

KATALOGI TRADYCYJNE (kartkowe)

Biblioteka posiada katalogi tradycyjne : alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy oraz kartotekę bibliograficzną zawartości czasopism. Zawierają one wykazy książek , czasopism, artykułów i innych dokumentów znajdujących się w zbiorze biblioteki i opisanych według określonych zasad, ułożonych według określonego porządku. Od 2009 zamknięto  uzupełnianie tradycyjnego katalogu kartkowego.      

Opisy bibliograficzne zbiorów będą  wyłącznie w katalogu komputerowym sytemu PROLIB -OPAC WWW

 

 

 Katalog artykułów z czasopism za lata 2005-2007 Czasopisma - hasła przedmiotowe (Plik Exel *.xls). 
 

  Image

KATALOGI KOMPUTEROWE


>> WEJŚCIE DO KATALOGU <<
Skróty stosowane w OPAC


 

ZDALNA REJESTRACJA CZYTELNIKÓW W MODULE OPAC WWW

Studenci mogą samodzielnie dokonywać zapisu do Biblioteki poprzez Zdalną rejestrację czytelników w module OPAC WWW. Funkcja ta w znacznym stopniu przyspieszy zapisy czytelników do biblioteki. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz z danymi, następnie drogą elektroniczną przesyła do biblioteki swoje dane otrzymując konto w systemie PROLIB. W ciągu 14 dni czytelnik powinien zgłosić się osobiście do biblioteki w celu potwierdzenia swoich danych, a tym samym uzyska prawo do wypożyczeń i rezerwacji księgozbioru.


 

 Image Image

          Image

 

 

Zmieniony ( 22.04.2015. )
 

statystyka