HISTORIA Drukuj Email
Redaktor: biblioteka   
22.01.2008.
Spis treści
HISTORIA
Strona 2
Strona 3
 Biblioteka            
 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy działa na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.).  

 

Image 

Rozpoczęła swoją działalność organizacyjną i usługową w maju 2000 roku mając siedzibę w legnickim Zamku Piastowskim. Od lutego 2004 roku, w czasie przerwy międzysemestralnej, Biblioteka jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna wg art. 45 w/w ustawy kontynuuje swoją działalność dydaktyczną, naukowo-techniczną i usługową w nowych przejściowych pomieszczeniach Uczelni, w budynku przy ul. Sejmowej 5C

Priorytetowym zadaniem Biblioteki jest współudział w organizowaniu pracy naukowej
i dydaktycznej pracowników i studentów PWSZ.  Do zakresu działania Biblioteki należy: 
a) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi uczelni;
b) opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, rozwój baz danych i rozwój strategii informacyjnej);

c) prowadzenie ewidencji zbiorów, magazynowanie i konserwacja zbiorów;
d) udostępnianie zbiorów;

e) współpraca międzybiblioteczna.

 

Ważnym zadaniem stało się opracowanie planu rozwoju Biblioteki z uwzględnieniem ogólnoświatowego postępu informacji oraz prace w zakresie udostępniania i korzystania z baz informacji.

 Zmieniony ( 28.01.2013. )
 

statystyka