DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY Drukuj Email
Redaktor: Jarek   
07.12.2009.

BAZA DOROBKU NAUKOWEGO PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY

Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Witelona w Legnicy.                   

DO BAZY

                                                                                       

  

Informacja dotycząca dokumentowania dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

W związku z Zarządzeniem nr 37/2017  z dnia 09 sierpnia 2017 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego, wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii, których autorami są nauczyciele akademiccy PWSZ im. Witelona w Legnicy, celem ich zarejestrowania w Bazie Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy, autor powinien przedłożyć wykaz artykułów i monografii naukowych (zał. nr 1)  opublikowanych w danym roku terminie do 30 stycznia następnego roku.

Ponadto zobowiązuje się autorów publikacji i monografii do zgłaszania informacji o swoich publikacjach         i monografiach wraz z odpowiednimi dokumentami, które należy dostarczyć do pracownika Biblioteki prowadzącego sprawy bibliografii naukowej (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej – p. 366, bud. A) w formie wydruku komputerowego z własnoręcznym podpisem oraz przesłać w formie elektronicznej na adres:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Wykaz dodatkowych dokumentów:

 

a)    kwestionariusz publikacji (zał. nr 2) ,

b)    kwestionariusz monografii/rozdziału w monografii (zał. nr 3) ,

c)    oświadczenie o procentowym wkładzie pracy autorów (zał. nr 4) ;

d)    oświadczenie o afiliacji – dotyczy publikacji lub monografii, w których autor nie podał swojej afiliacji lub podał podwójną afiliację (zał. nr 5) .   

Publikacje, monografie i rozdziały w monografiach naukowych należy przekazać do zbiorów Biblioteki PWSZ           im. Witelona w Legnicy w formie oryginału lub kopii (pełny tekst) :

 

1)     w przypadku publikacji - stronę tytułową i redakcyjną okładki zawierającą tytuł czasopisma i spis treści, imię i nazwisko autora (autorów)/redaktora (redaktorów), tytuł publikacji, rok wydania, serię (wolumen) i nr wydania, ISSN, numery stron;


 

2)  w przypadku monografii - stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści, imię i nazwisko autora (autorów)/redaktora (redaktorów), stronę z tytułem rozdziału w monografii, miejsce i rok wydania, nr wydania, nazwę wydawnictwa, ISBN, liczbę stron, numery stron rozdziału w monografii. 

 

 

Wykaz czasopism naukowych:


Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal

 Citation Reports (JCR)

Części  B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

                                                                 

Zmieniony ( 25.01.2018. )
 

statystyka