OŚRODEK INFORMACJI I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ Drukuj Email
Redaktor: Agnieszka Koza   
24.04.2009.

(Budynek A – sala 366) 

FOTOGALERIA

 

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.

 

 Główne kierunki działalności to:

 

1.      Opracowywanie  i udostępnianie własnej bibliograficznej bazy danych (rejestrującej  publikacje pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy).

2.      Możliwość dostępu do światowego piśmiennictwa poprzez korzystania z licencjonowanych pełnoteksowych baz danych.

3.      Pomoc użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwanie literatury na konkretny temat.

4.      Udzielanie doraźnych informacji bibliograficznych.

5.      Prowadzenie szkolenia z „Przysposobienie Biblioteczne” dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

6.      Przeprowadzanie  indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie samodzielnej obsługi komputerowych baz danych.

 

Ośrodek Informacji Naukowej zaprasza do korzystania ze multimedialnych oraz licencjonowanych pełnotekstowych baz danych : EBSCO, ProQuest oraz bazy w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej dysponuje 18 stanowiskami komputerowymi, w tym dwa  przeznaczone dla  osób niepełnosprawnych  ruchowo.

Stanowiska dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyposażone są w specjalistyczny sprzęt:

- mysz-piłka (trackball dużych rozmiarów) dla osób mających trudności z obsługą zwykłej myszy;

- klawiatura ze specjalną ramką-nasadką  metalową z otworami;

- klawiatura brajlowska z wyświetlaczem brajlowskim dla niewidomych BraillePen12;

- drukarka brajlowską Mountbatten Brailler MB Writer Plus  drukującą tekst w alfabecie Braille'a.

 

Wszystkie stanowiska wyposażone są w nowoczesne komputery sprzężone w wewnętrzną sieć.
Prawo do korzystania z Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej mają wyłącznie pracownicy oraz studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Na stanowiskach komputerowych udostępniana jest baza PROLIB - moduł "OPACWWW", która jest źródłem informacji zawierająca opisy książek i czasopism gromadzonych w Bibliotece PWSZ .
Czytelnicy mogą także korzystać z edytorów tekstów "WORD", arkuszy kalkulacyjnych "EXCEL" oraz z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych nieodpłatnie w Internecie.
Ww. narzędzia pomocne są przy pisaniu prac kontrolnych , semestralnych.                        

Image
Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
Nie można wykorzystywać bibliotecznych stanowisk do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, SMS itp.).

W Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej obowiązuje regulamin OIiDN.
W Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej na stanowiskach komputerowych dostępna jest wersja Systemu Informacji Prawniczej LEX , typ: LEX
Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

 
   

Image 

 

 Image 

 

 

Zmieniony ( 11.05.2015. )
 

statystyka