Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
prof. zw. dra hab. dra h.c. multi Bogusława Banaszaka

Odszedł od nas wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokoleń studentów,
ceniony nauczyciel akademicki Zakładu Prawa i Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Wybitny konstytucjonalista, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,
członek tytularny Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy - Strasburg,
członek Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) oraz sędzia Trybunału Stanu.

Od 1992 r. stale współpracował ze służbami legislacyjnymi Parlamentu RP, jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu.
Był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka (od 2013 r.).
Profesor Bogusław Banaszak jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry - 2004),
Uniwersytetu w Alba Julii (Rumunia - 2009), Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia - 2010) i Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina 2011).

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka, oddanego bez reszty nauce.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w miejscowości Głoska, gmina Miękinia 18 stycznia br. o godz.12.00