!! AKCJA CHARYTATYWNA „ Uśmiech pod choinkę 2017" !!


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy zwraca się z uprzejmą prośbą o udział w akcji charytatywnej „Uśmiech pod choinkę 2017". Z zebranych środków finansowych i darów rzeczowych zostaną przygotowane paczki, które corocznie oddział miejski TPD przekazuje około 3000 podopiecznym.

Paczki trafiać będą do dzieci wychowujących się w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, niewydolnych wychowawczo oraz dzieci chorych i z niepełnosprawnością. Bardzo prosimy o włączenie się do naszej akcji i sprawienie radości dzieciom. Środki finansowe oraz dary rzeczowe prosimy o przynoszenie do Sali C123 oraz do mgr Małgorzaty Buchli.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w PWSZ im. Witelona w Legnicy