Ostateczny termin przyjmowania składki ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2017/2018 do 15.12.2017 Składka wynosi 36 złotych. Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj.od1.10.2017 do 30.09.2018 r.

Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich.

Zapraszamy.