pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • rekrutacja pwsz legnica
  • rekrutacja pwsz legnica
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny

Program studiów na Fizjoterapii zakłada realizację praktyk zawodowych w wymiarze 1560 godzin. Dzięki temu, po ukończeniu studiów, absolwent może od razu przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności odbywania dodatkowej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, o której mowa w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Dzięki temu może uzyskać prawo do wykonywania zawodu.


Praktyki zawodowe obejmują między innymi fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż, fizjoterapię kliniczną oraz obowiązkową praktykę zawodową po zaliczeniu ostatniego przewidzianego planem studiów egzaminu.

Zobacz dodatkowe informację  o kierunku Fizjoterapia